دپارتمان مدیریت وزن

کلینیک روانشناسی آوای دوستی با پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی استان تهران و پروانه فعالیت حرفه‌ای متخصصین مشغول به فعالیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در حیطه مداخلات تخصصی روانشناسی فعالیت می‌نماید. رسالت این مجموعه ارائه خدمات به روز روانشناسی و شناسایی دغدغه های اصلی مراجعان و خدمت رسانی به آنها می باشد. از سوی دیگر امروزه دغدغه تعداد زیادی از افراد، اضافه وزن و نارضایتی از تصویر بدنی شان می‌باشد. این موضوع در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهند سبک زندگی و موضوعات مرتبط با روان، نقش قابل توجهی در خصوص اضافه وزن و چاقی دارند. با این حال هنوز هم وقتی صحبت از کاهش وزن و لاغری می شود، بسیاری از افراد روی رژیم غذایی و ورزش های سنگین و فشرده تمرکز می کنند، در حالی که یک جنبه اصلی کنترل وزن مدیریت افکار و رفتارهایی است که می تواند در روند کاهش وزن اختلال ایجاد کند.
در این راستا، کلینیک روانشناسی آوای دوستی اقدام به راه اندازی دپارتمان مداخلات روانشناختی برای مدیریت وزن نموده است. بر این اساس، کلینیک آوای دوستی از جدیدترین دانش جهان مبتنی بر اصول روانشناختی استفاده می‌کند تا در یک برنامه آموزشی-درمانی جهت مدیریت وزن از شما حمایت کند.